SERIES - NOSTALGIA

"PAINTING A"

MIXED MEDIA ON CANVAS BOARD

5" X 5"

DSC_0007.JPG
DSC_0008.JPG
DSC_0005.JPG

SERIES - NOSTALGIA

"PAINTING B"

MIXED MEDIA ON CANVAS BOARD

5" X 5"

DSC_0004.JPG

SERIES - NOSTALGIA

"PAINTING C"

MIXED MEDIA ON CANVAS BOARD

5" X 5"

DSC_0002.JPG
DSC_0003.JPG